Lịch phát sóng

Chọn kênh Ngày Tháng Năm

Giờ chiếuChương trìnhChi tiếtLiên kết
01:00 Thử tài thách trí - VN Tập 79
02:00 Sao và sự kiện – VN Tập 100
02:30 Cười đủ kiểu - VN Tập 36
03:30 Cười vui mỗi ngày - VN Tập 10
04:00 Sắc màu không gian - VN Tập 34
04:30 Cả nhà cùng cười - VN Tập 60
05:00 Trò chuyện với người nổi tiếng - VN Tập 29
06:00 Cười vui mỗi ngày – VN Tập 49
06:30 Làm đẹp – VN Tập 56
07:00 Định mệnh hoán đổi - HQ Tập 9
08:00 Định mệnh hoán đổi - HQ Tập 10
09:00 Cười vui mỗi ngày – VN Tập 96
09:30 Đêm của sao – VN Tập 13
10:30 Càng ngắm càng yêu - HQ Tập 103
11:00 Thâm cung điệp ảnh - TQ Tập 28
12:00 Kế hoạch B - HQ Tập 27
13:00 Kế hoạch B - HQ Tập 28
14:00 Giải mã K Star Tập 2
14:30 Hậu trường Showbiz – VN Tập 65
15:00 Cười đủ kiểu - VN Tập 36
16:00 Càng ngắm càng yêu - HQ Tập 103
16:30 Cười vui mỗi ngày - VN Tập 90
17:00 Định mệnh hoán đổi - HQ Tập 11
18:00 Định mệnh hoán đổi - HQ Tập 12
19:00 Càng ngắm càng yêu - HQ Tập 104
19:30 Thậm cung điệp ảnh - TQ Tập 29
20:30 Cả nhà cùng cười – VN Tập 2
21:00 THTT Tuyệt đỉnh tranh tài Tập 1
22:00 Hậu trường Showbiz – VN Tập 65
22:30 Làm đẹp - VN Tập 57
23:30 Càng ngắm càng yêu - HQ Tập 104