Lịch phát sóng

Chọn kênh Ngày Tháng Năm

Giờ chiếuChương trìnhChi tiếtLiên kết
01:00 Tôi là ngôi sao - VN Tập 19
02:00 Giải mã K Star - VN Tập 3
02:30 Bốn thiếu gia ở kinh thành - TQ Tập 13
03:30 Cười vui mỗi ngày - VN Tập 89
04:00 Người bí ẩn - VN Tập 4
04:30 Thử tài thách trí - VN Tập 82
05:00 Hậu cung chân hoàn truyện – TQ Tập 34
06:00 Cười vui mỗi ngày –VN Tập 94
06:30 Hậu trường Showbiz - VN Tập 65
07:00 Định mệnh hoán đổi - HQ Tập 17
08:00 Định mệnh hoán đổi - HQ Tập 18
09:00 Cười vui mỗi ngày – VN Tập 90
09:30 Cười đủ kiểu - VN Tập 36
10:30 Càng ngắm càng yêu - HQ Tập 107
11:00 Thâm cung điệp ảnh - TQ Tập 32
12:00 Hoa hồng có gai - TQ Tập 17
13:00 Hậu cung chân hoàn truyện – TQ Tập 34
14:00 Tôi là ngôi sao - VN Tập 20
15:00 Cả nhà cùng cười – VN Tập 2
15:30 Làm đẹp – VN Tập 57
16:00 Càng ngắm càng yêu - HQ Tập 107
16:30 Cười vui mỗi ngày – VN Tập 92
17:00 Định mệnh hoán đổi - HQ Tập 19
18:00 Định mệnh hoán đổi - HQ Tập 20
19:00 Càng ngắm càng yêu - HQ Tập 108
19:30 Thâm cung điệp ảnh - TQ Tập 33
20:30 Hậu cung chân hoàn truyện – TQ Tập 35
21:30 Bốn thiếu gia ở kinh thành - TQ Tập 14
22:30 Tuyệt đỉnh tranh tài - VN Tập 1
23:30 Càng ngắm càng yêu - HQ Tập 108